WOONWAGENPASTORAAT

Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Netherlands

Het PWN is opgericht in 1981

Het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland (PWN) is een landelijke katholieke instelling voor pastorale zorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland

Recente Artikelen

 

Emmaplein 19C, 5211 VZ 's-Hertogenbosch - tel. (073) 737 02 23 - info@woonwagenpastoraat.nl
Bank: NL59 RABO 0121 9051 01