Onze organisatie

PWN - Pastoraat woonwagenbewoners in Nederland

De coördinator van het landelijk pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma (PWN) is pater J.H.M.M. (Jan) van der Zandt msc. Op het landelijk bureau zijn enkele vrijwilligers werkzaam voor beleidvorming en de administratie.Het bestuur van het PWN bestaat uit zes bestuursleden. 

MBF - Stichting Mgr. Bekkersfonds

De Stichting Mgr. Bekkersfonds is een noodfonds voor acute (individuele) noden onder de woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Het bestuur van het MBF bestaat uit vier bestuursleden.

Stichting Media PWN

Nieuwsbrieven, folders, brochures en overige publicaties van de instelling PWN zijn ondergebracht bij de Stichting Media PWN. De stichting kent een freelance medewerker, Hélène van Hout.

Emmaplein 19C, 5211 VZ 's-Hertogenbosch - tel. (073) 737 02 23 - info@woonwagenpastoraat.nl
Bank: NL59 RABO 0121 9051 01