Zoeken
  • woonwagenpastoraat

Donkere Dagen

Bijgewerkt: mei 6

Wie kent niet het beeld van het meisje met een doekje om haar hoofd, dat tussen twee halfgeopende deuren van een treinwagon naar buiten kijkt? Wereldwijd is die foto een van de belangrijkste iconen gewordenvan de verschrikkingen van het naziregime. Dat meisje staat symbool voor de miljoenen mensen, die uit heel Europa naar de concentratiekampen werden vervoerd om daar als beesten te worden vermoord.Dat meisje – Settela Steinbach – was een Nederlands Sintimeisje. Want naast de Joden werden ook Sinti, Roma en andere door de nazi’s ongewenst geachte be- volkingsgroepen uitgemoord. Vele jaren is het leed dat de Sinti en Roma in die verschrikkelijke oorlogsjaren is aangedaan niet erkend, althans verdrongen. Ook door veel Roma en Sinti zelf.


Lees hier


6 keer bekeken

Emmaplein 19C, 5211 VZ 's-Hertogenbosch - tel. (073) 737 02 23 - info@woonwagenpastoraat.nl
Bank: NL59 RABO 0121 9051 01