Zoeken
  • woonwagenpastoraat

Kerk & Presentie

De situatie van een aantal Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland is ronduit schrijnend. Velen hebben met complexe problemen te maken. Stateloosheid, armoede of onderwijsachterstand kunnen generaties lang doorwerken en het isolement waarin mensen verkeren, in stand houden. Het wantrouwen naar burgers en instanties kan groot zijn. Binnen gemeentelijke instellingen en parochies ontbreekt soms het nodige begrip van de eigen gewoonten en cultuur van deze mensen.Dit vraagt om de inzet van intermediairs als presentiewerkers die aan beide kanten, bij de woonwagenbewoners, Roma en Sinti zowel als bij overheden en plaatselijke kerkgemeen- schappen, vertrouwen genieten. Hun inzet betekent dat zij kunnen helpen bewerkstelligen dat mensen uit deze bevolkingsgroepen hun eigen talenten en krachten ten goede kunnen laten komen aan onze samenleving.Sinds enkele jaren is Hans Oldenhof p.w. betrokken bij de problematische situatie van enkele Romagezinnen in de gemeente Nieuwegein. Hij gaat in op de vraag wat de intermediair nodig heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen.


Lees Hier


18 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Deze website is niet langer actueel

Deze website is niet langer actueel. Voor de recente berichten van het Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland kunt u kijken op www.pwin.nl.